Home

DOBROVOLNICKÝ VLAK PRO MORAVU

UBYTOVÁNÍ ZDARMA PRO 200+ OSOB

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST

STOJÍME DÁL A MÍSTA MÁME DOST!

Na nádraží v Hruškách jsme přichystali sedmivozový azylový vlak pro místní obyvatele, dobrovolníky a záchranné a pomocné složky, které přijely pomáhat do oblasti zasažené tornádem.

Jednotlivá kupé jsou vybavená lůžky a peřinami, kde se pohodlně vyspíte. Vlastním spacákem nám však pomůžete ušetřit práci s výměnou a praním lůžkovin, které máme k dispozici.

Najdete zde funkční zásuvky, velké zásoby jídla, vody a piva, WC (Johnny Servis), také sprchu, kde se můžete umýt a velké parkoviště hned vedle vlaku.

Nahlédněte k nám

DESATERO ANEB JAK TO U NÁS FUNGUJE

  1. Jako správný nádeník řádně registrovati se budeš a pro kontrolu hlásiti i kontakt na chasníka, kde tvá ruka dobré dílo vykonala. Tím se vyhneme povalečům, kteří by z obecního bez práce konzumovati chtěli.
  2. Tvá noha do kolejiště nevkročí, sic budeš o nohu kratší.
  3. Osobám identifikujícím se jako muži je vstup do ženských vagónů zapovězen pod pohrůžkou useknutí jejich chlouby.
  4. Kdo bude přistižen při odhazování odpadků a nedopalků, dostane noční úklidovou šichtu.
  5. Kouřiti mimo vlak vždy budeš, a nedopalky na patřičné místo odkládati.
  6. Prostopášným řečem internetovým zdaleka se vyhni a nechť se tvá noha do pavučin sraček internetových nezaplete. Kritiku užívati budeš věcně ve snaze sjednati nápravu, nikoliv však tornádo zlosti roztáčeti.
  7. Po 22. hodině ústa držeti budeš a nebudeš spánku druhým brániti.
  8. Sic alkohol striktně zapovězen není, budeš dbáti abys neupadl do stavu podnapilého, sic budeš exkomunikován dekretem věčným.
  9. Nesedři se z kůže, dbej na vlastní zdraví a respektuj své psychické i fyzické možnosti
  10. Vlakové zbrojnoše vždy respektovati budeš a jejich nařízení dbáti. V případě osobní zmatenosti, od nich dobrou radu a konejšivé slovo očekávati je na místě.

Nemáte kde složit hlavu?

Informace pro dobrovolníky

Pokud jedete pomoct, prosím, nevjíždějte přímo do obcí. Před obcemi jsou záchytná parkoviště, odkud se dá dojít k infostánkům v centru. Zde se nahlásíte a když budete chvíli trpěliví, přidělí vám práci. Dají se využít i linkové autobusy.

Infostánky fungují cca od 8:00 a je zbytečné k nim chodit dříve.

Více na webu:

https://dobrovolnici.jmk.cz

Facebook Jihomoravského kraje

Facebook domu kultury Hodonín

Díky, že pomáháte ♥

Děkujeme za pomoc

Kde nás najdete?